HEM ¦ OM FÖRETAGET ¦ TJÄNSTER ¦ OM KBT ¦ LÄNKAR ¦ KONTAKT 

I FOKUS »

Information till nya klienter Läs mer

Y-KBT Psykologkonsult ingår i Y-Resurs som flyttat sin verksamhet till större centrala lokaler på Järnvägsgatan 24 (Järnvägsstationen)  i Sollefteå.

Hundratusentals svenskar lider av ångest helt i onödan.             Läs artikeln i Dagens Nyhetersom hämtar fakta från en rapport gjord av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Länk till SBUs sammanfattning av rapporten.

Vad är KBT och vad gör KBT-psykologer? Läs mer i denna folder

Utbildning  2010!

Nya möjlighter med KBT i skolan

Läs mer

 

Välkommen »

Y-KBT Psykologkonsult

är en enskild firma som bedriver privat psykologverksamhet avseende utredning, behandling, handledning och utbildning. Geografiskt så har företaget sitt säte i Sollefteå med västernorrland som primärt arbetsområde, men genomför även uppdrag i övriga landet. Företagets klienter återfinns bland såväl privatpersoner som företag/organisationer och offentlig verksamhet.

Tjänster »

Utbildningar, exempelvis totalt kundanpassade utbildningar i  Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal (MI), utbildningar med fokus på föräldrastöd (COPE, Komet), bemötande inom social-, vård- och omsorgsverksamhet m.fl. Y-KBT Psykologkonsult tillhandahåller mycket uppskattade utbildningar från allmän och orienterande till högre akademisk nivå. Företaget samarbetar med  landets bästa utbildare inom ett flertal områden och optimerar därför uppdragsgivarens utbildningssatsning.

Handledning av legitimerad psykolog, individuellt eller i grupp, erbjuds företag/organisationer och offentlig verksamhet.

Behandling  utförs av legitimerad psykolog med inriktning  Kognitiv beteendeterapi, KBT. Psykologisk behandling sker inom ramen för en allmänpsykiatrisk praktik med särskilt intresse för ångestproblematik, depression, beteendemedicin, spelberoende och livsstilsförändring. Ett kostnadsfritt bedömningssamtal erbjuds per telefon, därefter mottagning enligt överenskommelse.

Utredningar utförs av legitimerad psykolog med akademisk vidareutbildning inom neuropsykologi och neurovetenskapliga ämnen. Utredningarna, som riktar sig såväl mot barn, ungdomar och vuxna,  kan vara av såväl allmän som mer specifik karaktär. Vidare tillhandahåller Y-KBT Psykologkonsult organisatoriska utredningar riktade mot företag/organisationer och offentlig verksamhet samt bistår med att skapa underlag för ett lyckat förändringsarbete.

Arbete pågår!

I väntan på en mer funktionell hemsida sker kontakt med Y-KBT Psykologkonsult enklast via E-post till:

info@y-kbt.se

alternativt

tfn. 070-2202196 (även telefonsvarare).

 

 

LÄNKAR »

Beteendeterapeutiska föreningen                     -intresseförening vars syfte är att sprida information om kognitiv beteendeterapi, KBT.

Sveriges KBT-psykologer                           -legitimerade psykologer i Sverige som arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT. Föreningen är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund med ca 240 medlemmar sedan start i april 2008.

Sveriges psykologförbund          -psykologernas fackliga organisation. Information bl.a.  om psykologens roll i samhället, yrkesetik m.m.
 

Psykologiguiden                  -ickekommersiell sajt där privatpersoner och företag/organisationer kan söka efter information kring psykologi, privatpraktiserande legitimerade psykologer samt få information om sådan verksamhet.

 

© 2010 • Y-KBT Psykologkonsult